SERVICEAFTALER

Hvorfor er en serviceaftale vigtig?

Når først dit alarmanlæg, låsesystem, videoovervågning, adgangskontrol eller anden sikringsløsning er installeret, er det vigtigt at tænke på den fremadrettede service og vedligeholdelse af installationerne.


Lad BeSafe stå for vedligeholdelsen
Vedligeholder I jeres sikkerhedsløsning med løbende serviceeftersyn, forlænges de forskellige produkters levetid betydeligt.


I får en klar fordel ved at få tingene gået igennem løbende, da de små reparationer eliminerer de dyre udgifter.


Dertil kommer selvfølgelig sikkerheden i at få professionelle fagfolk til at gennemgå jeres installation og sørge for at alt er som det skal være. – Vidste du at det er et krav for mange forsikringsselskaber?

Når først dit alarmanlæg, låsesystem, videoovervågning, adgangskontrol eller anden sikringsløsning er installeret, er det vigtigt at tænke på den fremadrettede service og vedligeholdelse af installationerne.
Lad BeSafe stå for vedligeholdelsen Vedligeholder I jeres sikkerhedsløsning med løbende serviceeftersyn, forlænges de forskellige produkters levetid betydeligt.

SERVICEAFTALE ALARM

Alarm serviceaftale - Standard

.   Årligt servicebesøg efter sikkerheds branchens anbefalinger

.   Opkobling til kontrolcentral.

.   Døgnovervågning af liniesignal.

.   Reaktion efter forholdsordre.

.   230V overvågning af central.


Årligt eftersyn i henhold til Forsikring & Pension’s forskrifter:

.    Funktionsprøve af udgangstimer/forbikobler.

.    Funktionsprøve af alle signalgivere.

.    Funktionsprøve af alle detektorer (dækningsområde /evt. antimasking).

.    Funktionsprøve af transmissionsudstyrets signal til kontrolcentralen.

.    Kontrol af centralenhedens og transmissionsudstyrets energiforsyning.

.    Kontrol af trådløst sende-/modtageudstyrs energiforsyning.

.    Ved integration med andre anlæg efterprøves signalafgivelse til disse.

.    Inspektion af synlige installationer.

.    Inspektion af brudfolie.

.    Rensning af detektorer efter fabrikantens anvisning.

.    Ajourføring af forholdsordre og anlægsdokumentation.

Serviceaftale Light

.    Opkobling til kontrolcentral.

.    Reaktion efter forholdsordre.

.    230V overvågning af central.

.    Døgnovervågning af linjesignal.

Alarm serviceaftale - Plus

.    Årligt servicebesøg efter sikkerheds branchens anbefalinger

.    Opkobling til kontrolcentral.

.    Døgnovervågning af liniesignal.

.    Reaktion efter forholdsordre.

.    230V overvågning af central.


Årligt eftersyn i henhold til Forsikring & Pension’s forskrifter:

.    Funktionsprøve af udgangstimer/forbikobler.

.    Funktionsprøve af alle signalgivere.

.    Funktionsprøve af alle detektorer (dækningsområde /evt. antimasking).

.    Funktionsprøve af transmissionsudstyrets signal til kontrolcentralen.

.    Kontrol af centralenhedens og transmissionsudstyrets energiforsyning.

.    Kontrol af trådløst sende-/modtageudstyrs energiforsyning.

.    Ved integration med andre anlæg efterprøves signalafgivelse til disse.

.    Inspektion af synlige installationer.

.    Inspektion af brudfolie.

.    Rensning af detektorer efter fabrikantens anvisning.

.    Ajourføring af forholdsordre og anlægsdokumentation.

.    Servicetekniker tilkald garanteres indenfor 48 timer af næstkommende –
     hverdag.

.    Telefonsupport fra vores serviceafdeling indenfor normal arbejdstid.

.    Inkl. Udgifter til batterier (i trådløse detektorer samt backup batteri i
     alarmcentral)

Med en serviceaftale fra BeSafe forlænger du levetiden på din installation, ydermere er du sikker på den virker efter hensigten, når du har brug for det

Med en serviceaftale forlænger du levetiden på din installation, ydermere er du sikker på den virker efter hensigten, når du har brug for det

SERVICEAFTALE VIDEOOVERVÅGNING

Serviceaftale videoanlæg - Standard


.    Årligt servicebesøg efter sikkerheds branchens anbefalinger


.     Visuel inspektion med rengøring kameraer, optageenhed samt efterses strømforsyningen


.    Konfiguration eftergås og der udføres opdatering af software samt firmware


.    Cloud adgang (App adgang)


.    Servicetekniker tilkald garanteres indenfor 48 timer af næstkommende hverdag

 


.    Ajourføring af forholdsordre og anlægsdokumentation.

      Ekskl. Materialeforbrug

Med en serviceaftale fra BeSafe forlænger du levetiden på din installation, ydermere er du sikker på den virker efter hensigten, når du har brug for det

Med en serviceaftale forlænger du levetiden på din installation, ydermere er du sikker på den virker efter hensigten, når du har brug for det

SERVICEAFTALE LÅSE / LÅSESYSTEMER

Serviceaftale Låse & låsesystemer (Mekanisk & Elektronisk) - Standard


.    Årligt servicebesøg udføres efter sikkerhedsbranchens anbefalinger


.    Justering samt fastgørelse af alle mekaniske beslag på døren (Låsekasse, cylinder, cylinderringe og vrider, dørpumpe, hængsler m.m.)


.   Alle bevægelige dele får smørelse af den rigtige type; låsefedt, fedtopløsende olie m.m.


.    Fastgørelse af besætning (greb, vridere, cylindere, cylinderringe, hængsler)

.   Dørpumpe Justeres ind således den lukker roligt og dermed ikke gør slider unødvendigt på døren og dens beslag


.    Hvis nødvendig forberede en liste med nødvendige reparationer som ikke er inkluderet af serviceaftalen (”handlingsliste”)


.    Servicetekniker tilkald garanteres indenfor 48 timer af næstkommende hverdag


.   Sikkerhedsopbevaring, udskiftes med: Krypteret sikkerhedsopbevaring af låsesystem


.    Ajourføring af låsesystem ved ændringer.


.    Opdatering af kontaktpersoner som er berettiget til at bestille systemnøgler

Med en serviceaftale fra BeSafe forlænger du levetiden på din installation, ydermere er du sikker på den virker efter hensigten, når du har brug for det

Med en serviceaftale forlænger du levetiden på din installation, ydermere er du sikker på den virker efter hensigten, når du har brug for det

SERVICEAFTALE TÅGEKANON

Serviceaftale tågekanon - Standard


.    Årligt servicebesøg efter sikkerheds branchens anbefalinger


.    Visuel inspektion af tågevæske (holdbarhed 2 år fra installation – hvis misfarvet skal det kasseres)


.    Undersøgelse af batteriets belastningsevne og alder (batterier på 2 år + skal altid udskiftes)


.    Undersøgelse af eventuelle fejlmeddelelser på tågekanonen


.    Visuel inspektion af dysen (intakt og fri for fremmedlegemer)


.    Visuel inspektion af display (virker det, er der fejl meddelelser?)


.    Kontrol af sabotageafbrydere


.    Verifikation af verificeringssensoren


.    Servicetekniker tilkald garanteres indenfor 48 timer af næstkommende hverdag

     Ekskl. Materialeforbrug

Med en serviceaftale fra BeSafe forlænger du levetiden på din installation, ydermere er du sikker på den virker efter hensigten, når du har brug for det

Med en serviceaftale forlænger du levetiden på din installation, ydermere er du sikker på den virker efter hensigten, når du har brug for det

Interesseret i en serviceaftale? så ring til os, eller udfyld nedenstående kontaktformular

Kontakt BeSafe på telefonnummer 82 82 82 01